top of page

MindTalks

יחד עם תלמידי ותלמידות דוקטורט מובילים מאוניברסיטת תל אביב בכל התחומים עבדנו במשך שנה
על הצגת עבודת הדוקטורט במשך חמש דקות

fgh_edited_edited.jpg

פוטוריזם: בחזרה לעתיד

הפוטוריזם האיטלקי הייתה תנועת תרבות פרובוקטיבית ומשפיעה עם יסודות פשיסטיים שביקשה לזרז את העתיד. אילו מתכונים משונים וקיצוניים הפוטוריסטים יצרו?  הסטודנטים בקורס "פוטוריזם" שיחזרו מתכונים פוטוריסטים וניסו להבין את התפיסות שלהם דרך הבישול. העזנו גם לטעום.

בישול פוטוריסטי 3.jpg

דרך רוח: מטמורפוזות

במסגרת בית חינוך "דרך רוח" באוניברסיטת תל אביב, השתתפנו יחד עם תלמידי תיכון "רמות" מבת ים מכיתה י' בפסטיבל בינלאומי שחוגג את הכתבים הקלאסיים. בעזרת המתרגם שמעון בוזגלו קראנו יחד מתוך נרקיסוס ואכו של אובידיוס, במקביל לקבוצות אחרות ברחבי העולם.

Echo-and-Narcissus-copy.jpg

רטוריקה בחיי היומיום

מדריך עברי לכשלים לוגיים ורטוריים - פרוייקט משותף מתמשך עם תלמידי הקורס "רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים" בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב.

grumpy.jpg

ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות

  בקורס "ז'אנרים קונבנציות וקלישאות" בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב הכרנו את "מילון של רעיונות מקובלים" של גוסטב פלובר - מילון של קלישאות חבוטות של סוף המאה ה-19 בצרפת. בעקבותיו, יצרנו מילון דומה לתרבות ההווה וגילינו שלא קל לכתוב מילון שהוא גם יצירה ספרותית של ממש.

flaubert.jpg
bottom of page