המדריך לכשלים רטוריים

המדריך לכשלים רטוריים

MindTalks

MindTalks

רטוריקה מעשית

מה זה להיות רהוט, או איך לרוץ

מה זה להיות רהוט, או איך לרוץ

אלכסון, 2018

On the Teleprompter

On the Teleprompter

In the age of Trump Aeon, 2017

על הטלפרומפטר

על הטלפרומפטר

מדקלמים עלינו אלכסון, 2017

על הרטוריקה

על הרטוריקה

שיחה עם רותי קרן, מאחורי הקלעים, כאן תרבות

Harvard Workshop, October 2019

Harvard Workshop, October 2019

Speech and Memory

Harvard Workshop, April 2017

Harvard Workshop, April 2017

Public Speaking for Non-native Speakers

Harvard Workshop, November 2016

Harvard Workshop, November 2016

The Unexpected

Valedictory speech

Valedictory speech

נאום בטקס קבלת דוקטורט, 2015

סדנאות רטוריקה מעשית

סדנאות רטוריקה מעשית

Sorry! not available anytime soon...

The power of language

The power of language

A response to Obama's speech New York Times, 2013