top of page
הסיפור המוזר והלא ייאמן

הסיפור המוזר והלא ייאמן

של פסיק ונקודה | 2024

הו! 23 | קרנבל

הו! 23 | קרנבל

עריכה אורחת, 2022

ללמוד איך ללמוד

ללמוד איך ללמוד

MOOC על למידה

הספר הכי משעמם בעולם

הספר הכי משעמם בעולם

ספר לילדים ולמבוגרים בהוצאת אסיה // יוני 2020

המעורר, הרפתקת דפוס

המעורר, הרפתקת דפוס

כולל הדפסה מחודשת של חוברת המעורר הראשונה, ינואר 1906 / מנגד 2021

דפוס בית

דפוס בית

הוצאה לאור ודפוס זעיר בתל-אביב-יפו

מניפסטים

מניפסטים

כתבים של אי נחת על סף המאה ה-21 הוצאת אוניברסיטת בר אילן // 2018

המעוררות

המעוררות

דיגיטיזציה של כתב עת היסטורי //פרוייקט בתהליך//

A Press of One’s Own

A Press of One’s Own

Celebrating 100 Years of Virginia and Leonard Wolf’s Hogarth Press, //Harvard 2017//

המדריך לכשלים רטוריים

המדריך לכשלים רטוריים

פרוייקט משותף עם תלמידי רטוריקה

bottom of page